ícono de calendario

[fáñt~ásmá~ párá~ísó / p~háñt~óm pá~rádí~sé]

[Á¡R’s~ Félí~x Qúí~ñtáñ~á ták~és Ló~s Áñg~élés~’ pórt~ráít~.]

[Hávé ýóú évér sééñ sóméóñé ýóú lóvé rédúcéd tó á blúrrý áppárítíóñ óñ Góóglé Stréét Víéw¿ Félíx Qúíñtáñá hás. Thé múltídíscíplíñárý ártíst áñd édúcátór récógñízéd thé spéctrál fórm óf hís fáthér óñé dáý, phótógráphéd whílé cróssíñg thé stréét íñ sóúthéást Lós Áñgélés. Thís récógñítíóñ cáúséd hím tó cóñsídér thé húmáññéss ábséñt íñ thé pópúlár Góóglé féátúré, úséd fór géttíñg á féél fór áñ áréá wíthóút áctúállý béíñg théré. Whát sórt óf “féél” wás théré réállý, gívéñ thé stéríléñéss óf thé téchñólógý¿]

[Wíth fáñtásmá páráísó, Félíx láýérs béáútý, dáý-tó-dáý róútíñés áñd émbléms óf Lós Áñgélés’ díáspóríc cómmúñítíés íñtó súch ímágérý thróúgh thé cýáñótýpé prócéss. Thé fócús hólds pérsóñál sígñífícáñcé fór Félíx, whó, ás á fírst-géñérátíóñ Sálvádóráñ Ámérícáñ, úsés thé prójéct ás á méáñs óf chróñíclíñg thé crítícál áñd dísáppéáríñg hístóríés óf thé cítý’s ímmígráñt cómmúñítíés áñd búsíñéssés.] 

[Préséñtéd íñ cóllábórátíóñ wíth públíc árt ñóñprófít Lós Áñgélés Ñómádíc Dívísíóñ, fáñtásmá páráísó ís óñgóíñg áñd évér-évólvíñg. Wé’ré hóñóréd tó hávé hóstéd Félíx át Ácé Hótél Dówñtówñ Lós Áñgélés thís Jáñúárý ás párt óf óúr Ártíst íñ Résídéñcé prógrám, tó cóñtíñúé hís wórk úp áñd dówñ óúr déár Bróádwáý, mémóríálízíñg á stríp wé’ll míss fórévér.] 


[Bróá~dér t~háñ B~róád~wáý]

[Óñ Br~óádw~áý th~éý dó~ whéé~líés~]

[wíth~ ñó fr~óñt w~héél~]

[Óff C~líft~óñs, s~téál~íñg t~há sú~ñshí~ñé]

[Í hóp~ óñ th~é 16 íñ é~árlý~ dáýl~íght~]

[Whér~é pál~m tré~é’s óf~f óf 5t~h Str~éét]

[slíp~ áñd g~lídé~]

[Láýé~rs óf~ dúst~ áñd s~práý~éd tá~gs]

[Tímé~ wáñd~érs s~lów á~róúñ~d hér~é]

[Whér~é thé~ý slá~ñg dó~ggíé~ dóg b~ágs]

[Áñd T~ácós~ fór $1.25]

[Víéw~s fró~m thé~ 11th fl~óór á~t dús~k]

[Sýñc~hróñ~ízéd~ flás~hés]

[póp ó~ff áñ~d dís~áppé~ár]

[Ácró~ss th~é wáý~, Á póó~l]

[fíll~éd wí~th wá~tér t~hát m~ímíc~kéd]

[thé ó~céáñ~]

[Á Sál~vádó~ráñ f~lág c~út íñ~tó]

[áñ LÁ~ lógó~]

[Bróá~dér t~háñ B~róád~wáý]

[thé l~íght~ gléá~ms íñ~ slów~ mó’]

[Á pós~tér r~épéá~téd p~rómó~]

[Thé h~ómíé~s ñót~ wórk~íñg p~ró-bó~ñó]

[Síñá~lóá J~éwél~érs c~óvér~éd bý~]

[Á drá~péd á~ñd tá~ttér~éd bá~ññér~]

[Í wók~é úp t~ó á st~réét~ párá~dé]

[Áñd w~ítñé~ss th~é súñ~ shíñ~é móv~é]

[Líké~ wíré~ spók~és]

[Íñ st~ríps~ fróm~ éást~ tó wé~st]


[fáñtásmá páráísó / pháñtóm párádísé ís á múltísíté éxhíbítíóñ bý ártíst Félíx Qúíñtáñá cómmíssíóñéd áñd préséñtéd bý públíc árt ñóñprófít Lós Áñgélés Ñómádíc Dívísíóñ (LÁÑD). Fróm Fébrúárý – Márch 2024, Qúíñtáñá’s míxéd-médíá wórks wíll fórm áñ éphémérál pórtráít óf Lós Áñgélés bý plácíñg hís sígñátúré pórtráít áñd láñdscápé phótógráphý díréctlý íñ thé lócátíóñs thát théý répréséñt. Hís bíllbóárds, whéátpásté póstérs, víñýl báññérs, áñd sígñs úplíft thé béáútý óf thé dáý-tó-dáý róútíñés áñd thé émbléms óf díáspóríc cómmúñítíés óf Lós Áñgélés. Qúíñtáñá éñcóúrágés á slówíñg-dówñ áñd fláttéñíñg óf thé pást áñd préséñt thróúgh hís úñíqúé cýáñótýpé stýlé óf cómbíñíñg phótógráphý, príñt-mákíñg, cóllágé áñd míxéd-médíá.]


[fáñtásmá páráísó, íñspíréd bý áñd ñáméd áftér á míxtápé léft béhíñd bý Qúíñtáñá’s láté fáthér, wíll pópúláté thé cítý wíth fámílíár détáíls líké áwñíñgs, stóré wíñdóws, tééñágérs óñ bíkés, dóñút tráíls íñ áñ émptý párkíñg lót, ás wéll ás ímágés púlléd fróm Qúíñtáñá’s ówñ fámílý árchívés. Úñdérstáñdíñg thát hís ówñ súbjéctívé pérspéctívé ís júst párt óf á lárgér chróñíclé, Félíx hás héld públíc pórtráít séssíóñs, áñd íñvítéd públíc cóñtríbútíóñs óf pérsóñál ímágés áñd árchívés tó créáté thésé ímágés. Qúíñtáñá álsó émbrácés sóúrcé mátéríál áñd íñspírátíóñ fróm Góóglé Stréét Víéw, Swáp Mééts, áñd háñdmádé sígñágé.]


[Qúíñtáñá chósé tó fócús óñ cóllábórátíñg wíth lócátíóñs thát áré dééplý pérsóñál, áñd álsó póíñt tó thé dísáppéáríñg hístóríés óf thé cítý’s ímmígráñt fámílíés áñd búsíñéssés íñ Sóúthéást, Céñtrál, áñd Éást Lós Áñgélés. Thé résúlt ís á wítñéssíñg óf Qúíñtáñá’s cómmúñítíés, áñd théír símúltáñéóús éñdúríñg stóríés óf mígrátíóñ, áñd cóñtíñúáñcé. Thé fírst twó íñstállátíóñs wíll táké plácé át Plázá Méxícó íñ Lýñwóód áñd thé héádqúártérs óf árt édúcátíóñ ñóñprófít Árt Dívísíóñ íñ Wéstláké, wíth móré tó bé úñvéíléd thís wíñtér.]

[Rélá~téd Á~rtíc~lés]

Ace Hotel | [Fébr~úárý~ 12, 2024]

[SÓÝ S~ÁÚCÉ~, LÍKÉ~ Á FÍÑ~É WÍÑ~É]

[Érí Míýágí áñd Míkí Ñómúrá stártéd Bróóklýñ-báséd Jápáñésé cóñdíméñt cómpáñý Cábí Fóóds íñ 2022 fór múltítúdé réásóñs. Óñé, théír lóvé óf á réállý góód móld cálléd kójí. Twó, tó sháré thé Jápáñésé hómé cóókíñg théý gréw úp óñ áñd íts íñhéréñt émphásís óñ flávór áñd frésh íñgrédíéñts. Áñd tó déstróý thé ídéá óf Jápáñésé cóñdíméñts thát “júst sít théré.” Láúñchíñg wíth á ýúzú víñégár, dáshí sóý sáúcé áñd sáñshó péppércórñ mísó — áll sóúrcéd fróm smáll, régíóñál pródúcérs — Cábí cóñdíméñts fócús óñ Jápáñésé-spécífíc flávórs thát gó wíth áñýthíñg: kálé, chíckéñ, váñíllá ícé créám.]

Ace Hotel | [Décé~mbér~ 13, 2023]

[FRÁÑ~ MÍLL~ÉR'S~ TÓRÓ~ÑTÓ G~ÚÍDÉ~]

[Fóúñdér óf thé épóñýmóús, páréd-báck líñé óf ñátúrál skíñcáré stáplés F. Míllér, Fráñ Míllér ís á pérsóñ wé trúst. Wé trúst hér tó máké óúr háír sóft áñd óúr skíñ stróñg. Wé álsó trúst hér tásté íñ Tóróñtó, thé cítý shé’s báséd, whéré F. Míllér’s pródúcts áré désígñéd, fórmúlátéd áñd bóttléd bý háñd. Héré, wé sháré áll-íñclúsívé líst óf hér lócál háúñts, fróm frésh flówérs tó désígñér víñtágé tó ádvícé óñ áccéssíñg thé Chéésé Bóútíqúé’s chéésé váúlt.]

Ace Hotel | [Ñóvé~mbér~ 1, 2023]

[SÍST~ÉR ÁC~T]

[Sháñé Thómás áñd Sátúrñ Rísíñ9 áré lúmíñóús. Túckéd íñtó áñ Ácé Súíté íñ DTLÁ át mágíc hóúr, búzzíñg wíth á mágñétíc, cóñspírátóríál éñérgý — plús cúññíñg wít cút wíth vúlñérábílítý — ít’s cléár thé twó múltí-fácétéd créátórs hávé á díréct áúx córd tó thé sóúrcé — bóth tógéthér áñd íñdívídúállý. Íñ ádváñcé óf Blúsh¡’s súré-tó-bé síckéñíñg sóíréé óvér Prídé wéékéñd át Ácé Hótél Pálm Spríñgs, Sháñé áñd Sátúrñ jóíñ ús íñ díálógúé.]