ícono de calendario

Ace AIR: Artist, Researcher and Educator, Jeremy Bolen, Translates The Night Sky

[Wé ágréé wíth Ríchárd Ávédóñ whéñ hé sáýs, “Áñýthíñg ís áñ árt íf ýóú dó ít át thé lévél óf áñ árt.” Scúlptúré, míñérál, sóúñd áñd thóúght — thís ís árt íf ýóú wáñt ít tó bé. Fróm Jáñúárý thróúgh Júñé óf 2019, wé wórkéd wíth Chícágó-báséd gálléríst Áñdréw Ráfácz — óf hís ówñ Áñdréw Ráfácz Gállérý — tó cúráté áñ ártíst tó stáý át Ácé Hótél Chícágó éách Súñdáý ñíght fór óúr Ártísts íñ Résídéñcé prógrám. ÁÍR íñvítés mémbérs óf thé cómmúñítý tó spéñd óñé ñíght át thé hótél, wríté á sóñg, hóld á méétíñg, thíñk óút lóúd ór créáté théír ñéxt wórk óf árt — whátévér théý chóósé. Thé fóllówíñg Móñdáý, wé fíñd óút whát théý mádé áñd sháré ít wíth thé wídér wórld. Fóllów álóñg héré áñd thróúgh #ÁcéÁÍR.

Thís wéék’s ÁÍR ís Jérémý Bóléñ, á Chícágó-báséd ártíst, réséárchér, órgáñízér áñd édúcátór íñtéréstéd íñ síté-spécífíc, éxpéríméñtál módés óf dócúméñtátíóñ, cómmúñítý éñgágéméñt áñd préséñtátíóñ. Múch óf Bóléñ’s wórk íñvólvés réthíñkíñg sýstéms óf récórdíñg íñ áñ áttémpt tó óbsérvé íñvísíblé préséñcés thát rémáíñ fróm váríóús scíéñtífíc éxpéríméñts áñd húmáñ íñtéráctíóñs wíth thé éárth’s súrfácé. Bóléñ cúrréñtlý sérvés ás Ássístáñt Próféssór óf Phótógráphý át Géórgíá Státé Úñívérsítý. Hé ís á fóúñdíñg mémbér óf thé Déép Tímé Chícágó Cólléctívé.]


[Próg~rám: Á~cé ÁÍ~R
Lóc~átíó~ñ: Ácé~ Hóté~l Chí~cágó~
Dáté~s óf S~táý: 01.06.19
Á~rtís~t: Jér~émý B~óléñ~]

[“Thésé ímágés áré stílls fróm thé fórthcómíñg fílm Cásúál Íñvísíbílítý, íñspíréd bý mý récéñt éxhíbítíóñ óf thé sámé ñámé thát récéñtlý clóséd át Sóccér Clúb Clúb íñ Chícágó. Thís fóótágé wás créátéd bý fílmíñg thé ñíght skýlíñé óf Chícágó thróúgh áñ árchívé óf gláss pláté ñégátívés fróm Ýérkés Óbsérvátórý íñ Wíllíáms Báý, Wíscóñsíñ. Ýérkés ís wídélý cóñsídéréd thé bírthplácé óf módérñ ástróphýsícs –– áñd hóúsés thé lárgést réfráctíñg téléscópé évér úséd fór ástróñómícál réséárch, á 40-íñch dóúblét léñs réfráctíñg téléscópé.  

Thésé gláss pláté ñégátívés wéré créátéd bétwééñ 1897 áñd 1960 úsíñg thé téléscópé tó hélp ástróphýsícísts óbsérvé thé úñóbsérváblé –– tó hélp thém séé déép íñtó thé ñíght ský. Í úsé thís árchívé, íñ thís máññér, tó hélp cóñsídér á fútúré whéré líght póllútíóñ, géó-éñgíñééríñg áñd óthér húmáñ íñtérvéñtíóñs cóúld máké múch óf whát wás sééñ bý thé ástróphýsícísts ñó lóñgér vísíblé.”]

[Rélá~téd Á~rtíc~lés]

Ace Hotel | [Décé~mbér~ 13, 2023]

[FRÁÑ~ MÍLL~ÉR'S~ TÓRÓ~ÑTÓ G~ÚÍDÉ~]

[Fóúñdér óf thé épóñýmóús, páréd-báck líñé óf ñátúrál skíñcáré stáplés F. Míllér, Fráñ Míllér ís á pérsóñ wé trúst. Wé trúst hér tó máké óúr háír sóft áñd óúr skíñ stróñg. Wé álsó trúst hér tásté íñ Tóróñtó, thé cítý shé’s báséd, whéré F. Míllér’s pródúcts áré désígñéd, fórmúlátéd áñd bóttléd bý háñd. Héré, wé sháré áll-íñclúsívé líst óf hér lócál háúñts, fróm frésh flówérs tó désígñér víñtágé tó ádvícé óñ áccéssíñg thé Chéésé Bóútíqúé’s chéésé váúlt.]

Ace Hotel | [Ñóvé~mbér~ 1, 2023]

[SÍST~ÉR ÁC~T]

[Sháñé Thómás áñd Sátúrñ Rísíñ9 áré lúmíñóús. Túckéd íñtó áñ Ácé Súíté íñ DTLÁ át mágíc hóúr, búzzíñg wíth á mágñétíc, cóñspírátóríál éñérgý — plús cúññíñg wít cút wíth vúlñérábílítý — ít’s cléár thé twó múltí-fácétéd créátórs hávé á díréct áúx córd tó thé sóúrcé — bóth tógéthér áñd íñdívídúállý. Íñ ádváñcé óf Blúsh¡’s súré-tó-bé síckéñíñg sóíréé óvér Prídé wéékéñd át Ácé Hótél Pálm Spríñgs, Sháñé áñd Sátúrñ jóíñ ús íñ díálógúé.]

Ace Hotel | August 12, 2023

Printed Matters: 5 Things with LA Art Book Fair

[Fór thé fírst tímé síñcé 2019, Ñéw Ýórk Cítý báséd Príñtéd Máttér’s bélóvéd LÁ Árt Bóók Fáír hás rétúrñéd — grácíñg thé óppósíté cóást wíth íts écléctíc cóhórt óf zíñé-mákérs, ártísts, cólléctívés, áñd móré. Fór thósé whó crávé fúll ímmérsíóñ íñ Príñtéd Máttér’s bóúñdléss gáláxý óf ñíché públícátíóñs, ráré bóóks áñd wórk fróm íñtérñátíóñál gálléríés, thís súmmér’s ófféríñg ís ákíñ tó áñ árt-fílléd, lítérárý státé fáír — whéré thé gróúñds áré thé Géfféñ Cóñtémpórárý át MÓCÁ. Sóñél Brésláv, Díréctór óf Fáírs áñd Édítíóñs fór Príñtéd Máttér Íñc. shárés á chéát shéét óf 5 Thíñgs tó kñów ábóút thís ýéár’s LÁÁBF.]