ícono de calendario

ACE AIR: MAX TAYLOR

image
image
image

[Próg~rám: Á~cé ÁÍ~R
Lóc~átíó~ñ: Ácé~ Hóté~l Ñéw~ Ýórk~
Dáté~ óf St~áý: 03.17.19
Ár~tíst~: Máx T~áýló~r]

[Dúrí~ñg áñ~ évéñ~íñg á~t Ácé~ Hóté~l Ñéw~ Ýórk~, ártí~st-íñ~-résí~déñc~é Máx~ Táýl~ór tó~ók á b~réák~ fróm~ phót~ógrá~phý á~ñd dr~éw á t~hréé~-píéc~é sér~íés ó~f háñ~ds áñ~d fló~wérs~. Hé sh~áréd~ á bít~ ábóú~t hís~ próc~éss:]

[Í trý áñd médítáté-ísh tó á bláñk míñd áñd théñ cáptúré whátévér flíckérs óf thóúghts áppéár. Ít bécómés  á rácé tó tráp thém óñ pápér béfóré théý díssólvé líké á wákíñg dréám. Thé fúñ párt cómés áftér, trýíñg tó íñtérprét whát thé báck óf mý míñd wás sáýíñg. Í týpícállý stárt wíth á síñglé márk óñ á págé áñd séé whát ít búílds íñtó. Cómés fróm á créátívé gámé Í úséd tó pláý wíth mý fámílý ás á kíd.]

[Máx T~áýló~r ís á~ñ áwá~rd-wí~ññíñ~g phó~tógr~áphé~r bás~éd íñ~ Bróó~klýñ~. Hís t~wó fá~vórí~té cí~tíés~ áré H~áváñ~á áñd~ ÑÝC. M~áx lí~kés m~ótór~cýcl~és áñ~d scú~bá dí~víñg~. Hé há~s míx~éd fé~élíñ~gs áb~óút t~hírd~ pérs~óñ ñá~rrát~ívés~.]

[Thís Márch, óúr Ártísts íñ Résídéñcé áré cúrátéd bý Búshwíck Cómmúñítý Dárkróóm, whích prómótés áñd présérvés thé árt óf fílm phótógráphý íñ Bróóklýñ bý díréctíñg résóúrcés tó hígh schóól prógráms áñd ópéñ cáll óppórtúñítíés fór lócál ártísts. Whéñ fóúñdér Lúcíá Róllów grádúátéd wíth hér BFÁ íñ Phótógráphý fróm thé Schóól óf Vísúál Árts, shé fóúñd hérsélf wíthóút áñ áccéssíblé spácé tó príñt áñd dévélóp fílm. Détérmíñéd tó cóñtíñúé thé légácý óf fílm phótógráphý, Róllów réálízéd óthér ártísts wéré strúgglíñg wíth símílár bárríérs. Wíth júst á háñdfúl óf éqúípméñt, vérý líttlé móñéý áñd á dréám, shé ópéñéd Búshwíck Cómmúñítý Dárkróóm íñ 2011. Whílé símúltáñéóúslý búíldíñg á lócál ñétwórk thróúgh hér léádérshíp óf Búshwíck Ópéñ Stúdíós, Róllów ássémbléd á mótléý téám, whích tráñsfórméd BCD fróm á mákéshíft báséméñt spácé íñtó thé bústlíñg 3,000 sqúáré fóót wáréhóúsé ít ís tódáý. Álmóst á décádé látér, BCD ñów bóásts móré tháñ 30 mémbérs, 24/7 áccéss tó dárkróóms, cólór áñd bláck-áñd-whíté fílm prócéssíñg, lów-cóst wórkshóps áñd cúrátéd phótógráphý éxhíbítíóñs. Mémbérs, vólúñtéérs áñd stúdéñts wórk tógéthér tó créáté á víbráñt, áffórdáblé árt spácé.]

[Rélá~téd Á~rtíc~lés]

Ace Hotel Los Angeles | [Jáñú~árý 29, 2024]

[fáñt~ásmá~ párá~ísó / p~háñt~óm pá~rádí~sé]

[Hávé ýóú évér sééñ sóméóñé ýóú lóvé rédúcéd tó á blúrrý áppárítíóñ óñ Góóglé Stréét Víéw¿ Félíx Qúíñtáñá hás. Wíth fáñtásmá páráísó, Félíx láýérs béáútý, dáý-tó-dáý róútíñés áñd émbléms óf Lós Áñgélés’ díáspóríc cómmúñítíés íñtó súch ímágérý thróúgh thé cýáñótýpé prócéss.]

[2015-11-30 19:20:00]

INTERVIEW: DARKMATTER

Ace Hotel Los Angeles | [Jáñú~árý 29, 2024]

[fáñt~ásmá~ párá~ísó / p~háñt~óm pá~rádí~sé]

[Hávé ýóú évér sééñ sóméóñé ýóú lóvé rédúcéd tó á blúrrý áppárítíóñ óñ Góóglé Stréét Víéw¿ Félíx Qúíñtáñá hás. Wíth fáñtásmá páráísó, Félíx láýérs béáútý, dáý-tó-dáý róútíñés áñd émbléms óf Lós Áñgélés’ díáspóríc cómmúñítíés íñtó súch ímágérý thróúgh thé cýáñótýpé prócéss.]