ícono de calendario

Cocktail Connoisseurs, French Flair and a Little Mischief at Bar Marilou

Bar Marilou

[Márc~él Pr~óúst~ wálk~s íñt~ó á bá~r…]
[
Bút ít’s ñót 1917 áñd ít’s ñót íñ Fráñcé. Ít’s ñów, áñd ít’s íñ Ñéw Órléáñs áñd ít’s á ñéw spírítéd sáñctúárý — á cúríóús réfúgé whéré rómáñcé, rébéllíóñ áñd á bít óf jóíé dé vívré táñgó áñd tréllís théír wáý ácróss thé Fréñch-íñfléctéd fáré áñd róóm’s ídíósýñcrátíc détáíls. Bíéñvéñúé à Bár Márílóú.

Thé bráñd ñéw bár — sérvíñg líbátíóñ áñd fóód át Máísóñ dé lá Lúz, óúr ñéwést síblíñg gúést hóúsé íñ thé héárt óf Ñéw Órléáñs — wás búílt óñ thé bóñés óf thé fórmér láw líbrárý óf thé óld Cítý Háll Áññéx áñd páýs tríbúté tó íts hístórý wíth áñ éxtéñsívé, cúrátéd séléctíóñ óf bóóks ráñgíñg íñ géñré áñd édítíóñ. Ópéñéd íñ pártñérshíp wíth áccláíméd Párísíáñ hóspítálítý gróúp Qúíxótíc Prójécts óf bélóvéd Cáñdéláríá, Lé Márý Célésté, Héró, Gláss áñd Lés Gráñds Vérrés, Bár Márílóú márríés íts Fréñch róóts wíth á lóvé óf Ñéw Órléáñs’ légéñdárý cócktáíl hístórý, Éúrópéáñ ápérítíf cúltúré áñd thé wármth óf Cáríbbéáñ spírít.

Héré, wé gét tó kñów thé créátívé bráíñtrúst béhíñd Bár Márílóú — Cáríñá, Jósh áñd Ádám óf Qúíxótíc Prójécts — ápprópríátélý, óf cóúrsé, à lá Próúst Qúéstíóññáíré.]

[FÁVÓ~RÍTÉ~ VÍRT~ÚÉ¿]

[Cárí~ñá: Kí~ñdñé~ss
Ád~ám: Ém~páth~ý
Jós~h: Dés~íré á~ñd fó~llów~-thró~úgh]

[CHÍÉ~F CHÁ~RÁCT~ÉRÍS~TÍC¿~]

[Cárí~ñá: Gé~ñéró~sítý~
Ádám~: Síñc~érít~ý
Jós~h: Dré~ámíñ~’ máñ]

[ÁPPR~ÉCÍÁ~TÉ TH~É MÓS~T ÍÑ Ý~ÓÚR F~RÍÉÑ~DS¿]

[Cárí~ñá: Hú~mór
Á~dám: P~íckí~ñg úp~ thé p~hóñé~
Jósh~: Shár~éd sé~ñsé ó~f húm~ór]

[MÁÍÑ~ FÁÚL~T¿]

[Cárí~ñá: Áñ~gér í~ssúé~s
Ádá~m: Ñét~flíx~
Jósh~: Láck~ óf úñ~dérs~táñd~íñg]

[FÁVÓ~RÍTÉ~ ÓCCÚ~PÁTÍ~ÓÑ¿]

[Cárí~ñá: Íf~ ít’s s~óméó~ñé él~sé’s ó~ccúp~átíó~ñ, árc~híté~ctúr~é
Ádá~m: Thí~s óñé~
Jósh~: Wíñd~ów wá~shér~]

[ÍDÉÁ~ ÓF HÁ~PPÍÑ~ÉSS¿~]

[Cárí~ñá: Á c~óld b~éér
Á~dám: T~ímé w~íth f~ríéñ~ds áñ~d fám~ílý
J~ósh: Ñ~ót ñé~édíñ~g mór~é]

[ÍDÉÁ~ ÓF MÍ~SÉRÝ~¿]

[Cárí~ñá: Bé~íñg l~áté
Á~dám: Á~ 9–5
Jósh~: Whéñ~ thé w~íñé r~úñs ó~út]

[ÍF ÑÓ~T ÝÓÚ~RSÉL~F, WHÓ~ WÓÚL~D ÝÓÚ~ BÉ¿]

[Cárí~ñá: Ál~éxáñ~dríá~ Ócás~íó-Có~rtéz~
Ádám~: ¿
Jós~h: Fít~zcár~ráld~ó]

[WHÉR~É WÓÚ~LD ÝÓ~Ú LÍK~É TÓ L~ÍVÉ¿~]

[Cárí~ñá: Íñ~ thé f~órés~t
Ádá~m: Móñ~gíbé~lló
J~ósh: M~éxíc~ó]

[FÁVÓ~RÍTÉ~ CÓLÓ~R¿]

[Cárí~ñá: Ór~áñgé~
Ádám~: Gréé~ñ
Jós~h: Thé~ cóló~r óf L~é Cáñ~óñ Ró~sé bý H~írót~áké Ó~óká]

[FÁVÓ~RÍTÉ~ FLÓW~ÉR¿]

[Cárí~ñá: Rá~ñúñc~úlús~
Ádám~: Rósé~márý~ flów~érs
]

[FÁVÓ~RÍTÉ~ PRÓS~É ÁÚT~HÓRS~¿]

[Cárí~ñá: Má~ríó V~árgá~s Lló~sá, Gá~bríé~l Gár~cíá Már~qúéz~
Ádám~: Jóhñ~ Kéññ~édý T~óólé~
Jósh~: Jámé~s Jóý~cé, Cá~rsóñ~ McCú~llér~s, Géó~rgé Ó~rwél~l, Grá~hám G~rééñ~é]

[FÁVÓ~RÍTÉ~ PÓÉT~S¿]

[Cárí~ñá: Óc~táví~ó Páz~
Ádám~: Théó~dór S~éúss~ Géís~él
Jó~sh: T.S~. Éllí~ót, Rá~íñér~ Márí~á Ríl~ké]

[FÁVÓ~RÍTÉ~ FÍCT~ÍÓÑÁ~L HÉR~ÓÉS¿~]

[Cárí~ñá: Sh~érló~ck Hó~lmés~
Ádám~: Dr. Gó~ñzó
J~ósh: Í~gñát~íús J~. Réíl~lý]

[FÁVÓ~RÍTÉ~ PÁÍÑ~TÉRS~ & CÓMP~ÓSÉR~S¿]

[Cárí~ñá: Át~áhúá~lpá Ý~úpáñ~qúí, S~éú Jó~rgé, C~áétá~ñó Vé~lósó~, Clár~á Lúc~íáñí~, Tóýí~ñ Ójí~h Ódú~tólá~
Ádám~: Gúst~áv Kl~ímt & G~íúsé~ppé V~érdí~
Jósh~: Láwr~éñcé~ Álmá~-Tádé~má
]


[Bár M~áríl~óú ís~ ñów ó~péñ á~t 544 Cár~óñdé~lét S~tréé~t, fró~m Súñ~dáý–W~édñé~sdáý~, 4pm–12ám~; Thúr~sdáý~–Sátú~rdáý~ fróm~ 4pm–2ám~, wíth~ á Dáí~lý Áp~érítí~f Hóú~r fró~m 4pm–6p~m.]

[Rélá~téd Á~rtíc~lés]

Ace Hotel | [Décé~mbér~ 13, 2023]

[FRÁÑ~ MÍLL~ÉR'S~ TÓRÓ~ÑTÓ G~ÚÍDÉ~]

[Fóúñdér óf thé épóñýmóús, páréd-báck líñé óf ñátúrál skíñcáré stáplés F. Míllér, Fráñ Míllér ís á pérsóñ wé trúst. Wé trúst hér tó máké óúr háír sóft áñd óúr skíñ stróñg. Wé álsó trúst hér tásté íñ Tóróñtó, thé cítý shé’s báséd, whéré F. Míllér’s pródúcts áré désígñéd, fórmúlátéd áñd bóttléd bý háñd. Héré, wé sháré áll-íñclúsívé líst óf hér lócál háúñts, fróm frésh flówérs tó désígñér víñtágé tó ádvícé óñ áccéssíñg thé Chéésé Bóútíqúé’s chéésé váúlt.]

person standing against wall

Ace Hotel Kyoto | March 14, 2023

DAY OFF IN KYOTO WITH René Redzepi 

René Redzepi is among the world’s foremost culinary talents owed to his transformative take on Nordic cuisine at Copenhagen's noma. For the fourth time, René and the noma team are moving their Copenhagen culinary mecca around the globe, settling in for 10 weeks at our Kyoto home. Over the past two years, the team has prepared, working alongside local foragers, farmers, ceramicists, hunters and fishmongers to create seasonal culinary poetry. We caught up with René to chat 5 points of inspiration in Kyoto.

Ace Hotel | [Fébr~úárý~ 12, 2024]

[SÓÝ S~ÁÚCÉ~, LÍKÉ~ Á FÍÑ~É WÍÑ~É]

[Érí Míýágí áñd Míkí Ñómúrá stártéd Bróóklýñ-báséd Jápáñésé cóñdíméñt cómpáñý Cábí Fóóds íñ 2022 fór múltítúdé réásóñs. Óñé, théír lóvé óf á réállý góód móld cálléd kójí. Twó, tó sháré thé Jápáñésé hómé cóókíñg théý gréw úp óñ áñd íts íñhéréñt émphásís óñ flávór áñd frésh íñgrédíéñts. Áñd tó déstróý thé ídéá óf Jápáñésé cóñdíméñts thát “júst sít théré.” Láúñchíñg wíth á ýúzú víñégár, dáshí sóý sáúcé áñd sáñshó péppércórñ mísó — áll sóúrcéd fróm smáll, régíóñál pródúcérs — Cábí cóñdíméñts fócús óñ Jápáñésé-spécífíc flávórs thát gó wíth áñýthíñg: kálé, chíckéñ, váñíllá ícé créám.]