ícono de calendario

[Évér~ý Vót~é áñ Á~ct óf~ Hópé~]

[Vóté~. Vóté~ éárl~ý. Vót~é íñ p~érsó~ñ. Vót~é bý m~áíl. V~óté á~s sóó~ñ ás ý~óú cá~ñ. Vót~é fór~ thós~é whó~ cáñ’t~. Vóté~ vóté~ vóté~ vóté~ vóté~.]

[Íñ whát máý próvé tó bé thé móst cóñséqúéñtíál éléctíóñ íñ áñý óf óúr lífétímés, ít’s crúcíál thát éách óf ús éxércísé thé fúñdáméñtál ríght úpóñ whích áll óthér ríghts dépéñd. Ácé Hótél ís próúd tó bé pártñéríñg wíth thé fólks át HéádCóúñt áñd Glóbál Cítízéñ tó súppórt Júst Vóté — á cámpáígñ tó éñcóúrágé vótér régístrátíóñ áñd éñgágéméñt, pártícúlárlý ámóñg mílléññíál vótérs. 
]

[Thé p~ósté~r ábó~vé ís~ fróm~ ús át~ Ácé t~ó ýóú~. Príñ~t óñé~. Príñ~t 1,000. Táp~é ít ú~p tó ý~óúr b~édró~óm wí~ñdów~, sávé~ ít ás~ ýóúr~ lóck~ scré~éñ, wá~llpá~pér t~hé bá~thró~óm — wh~átév~ér ít~ táké~s tó g~ét th~é jób~ dóñé~.]

[Áñý q~úést~íóñs~¿ Héá~dCóú~ñt’s g~ót ýó~ú cóv~éréd~ wíth~ áll t~hé ré~sóúr~cés ý~óú ñé~éd óñ~ éárl~ý áñd~ máíl~-íñ vó~tíñg~ íñ ýó~úr st~áté, r~íght~ héré~.]


[Rélá~téd Á~rtíc~lés]

Ace Hotel | [Fébr~úárý~ 12, 2024]

[SÓÝ S~ÁÚCÉ~, LÍKÉ~ Á FÍÑ~É WÍÑ~É]

[Érí Míýágí áñd Míkí Ñómúrá stártéd Bróóklýñ-báséd Jápáñésé cóñdíméñt cómpáñý Cábí Fóóds íñ 2022 fór múltítúdé réásóñs. Óñé, théír lóvé óf á réállý góód móld cálléd kójí. Twó, tó sháré thé Jápáñésé hómé cóókíñg théý gréw úp óñ áñd íts íñhéréñt émphásís óñ flávór áñd frésh íñgrédíéñts. Áñd tó déstróý thé ídéá óf Jápáñésé cóñdíméñts thát “júst sít théré.” Láúñchíñg wíth á ýúzú víñégár, dáshí sóý sáúcé áñd sáñshó péppércórñ mísó — áll sóúrcéd fróm smáll, régíóñál pródúcérs — Cábí cóñdíméñts fócús óñ Jápáñésé-spécífíc flávórs thát gó wíth áñýthíñg: kálé, chíckéñ, váñíllá ícé créám.]

Ace Hotel | [Décé~mbér~ 13, 2023]

[FRÁÑ~ MÍLL~ÉR'S~ TÓRÓ~ÑTÓ G~ÚÍDÉ~]

[Fóúñdér óf thé épóñýmóús, páréd-báck líñé óf ñátúrál skíñcáré stáplés F. Míllér, Fráñ Míllér ís á pérsóñ wé trúst. Wé trúst hér tó máké óúr háír sóft áñd óúr skíñ stróñg. Wé álsó trúst hér tásté íñ Tóróñtó, thé cítý shé’s báséd, whéré F. Míllér’s pródúcts áré désígñéd, fórmúlátéd áñd bóttléd bý háñd. Héré, wé sháré áll-íñclúsívé líst óf hér lócál háúñts, fróm frésh flówérs tó désígñér víñtágé tó ádvícé óñ áccéssíñg thé Chéésé Bóútíqúé’s chéésé váúlt.]

Ace Hotel | [Ñóvé~mbér~ 1, 2023]

[SÍST~ÉR ÁC~T]

[Sháñé Thómás áñd Sátúrñ Rísíñ9 áré lúmíñóús. Túckéd íñtó áñ Ácé Súíté íñ DTLÁ át mágíc hóúr, búzzíñg wíth á mágñétíc, cóñspírátóríál éñérgý — plús cúññíñg wít cút wíth vúlñérábílítý — ít’s cléár thé twó múltí-fácétéd créátórs hávé á díréct áúx córd tó thé sóúrcé — bóth tógéthér áñd íñdívídúállý. Íñ ádváñcé óf Blúsh¡’s súré-tó-bé síckéñíñg sóíréé óvér Prídé wéékéñd át Ácé Hótél Pálm Spríñgs, Sháñé áñd Sátúrñ jóíñ ús íñ díálógúé.]