ícono de calendario
[Théá~tré]

[Thé T~héát~ré át~ Ácé H~ótél~]

[Á dél~ícát~élý r~éstó~réd, 1,600-s~éát m~óvíé~ pálá~cé fr~óm th~é 1920s wí~th á m~ássí~vé, th~réé-s~tórý~ gráñ~d lób~bý. Ór~ígíñ~átéd~ bý Má~rý Pí~ckfó~rd áñ~d Chá~rlíé~ Cháp~líñ.]

[Kñów~ Béfó~ré Ýó~ú Gó]

[Thé S~hów M~úst G~ó Óñ, B~út Sá~félý~]

[CÓVÍ~D pól~ícíé~s]

[Íf ýóú ór sóméóñé íñ ýóúr hóúséhóld ísñ’t féélíñg gréát, bést rést úp ráthér tháñ rísk ít. Másks áré éñcóúrágéd bút ñót réqúíréd. Pléásé chéck thé íñdívídúál shów págé tó éñsúré thát á stríctér pólícý ís ñót íñ plácé fór ýóúr úpcómíñg pérfórmáñcé.]

[Bágs~] 
[Báck~páck~s, lúg~gágé~ ór óv~érsí~zéd p~úrsé~s áñd~ tóté~s áré~ ÑÓT á~llów~éd. Bá~gs dó~ ñót h~ávé t~ó bé c~léár~ bút c~áññó~t bé l~árgé~r thá~ñ 12 íñc~hés x~ 12 íñch~és íñ~ sízé~.]

[Próh~íbít~éd Ít~éms]

 • [Próh~íbít~éd ít~éms á~ré ít~éms t~hát c~háll~éñgé~ públ~íc sá~fétý~.]
 • [Ñó óú~tsíd~é fóó~d ór b~évér~ágés~ áré á~llów~éd (íñ~clúd~íñg á~lcóh~ól ór~ drúg~s).]
 • [Ñó wé~ápóñ~s ór f~íréá~rms á~ré ál~lówé~d íñc~lúdí~ñg:]
  • [ÑÓ pó~ckét~ kñív~és]
  • [ÑÓ pé~ppér~ sprá~ý]
  • [ÑÓ lá~rgé c~háíñ~s]
  • [ÑÓ sp~íkéd~ jéwé~lrý]
  • [ÑÓ má~rkér~s, stí~ckér~s ór s~práý~ páíñ~t.]
 • [Ñó lá~ptóp~s ór í~Páds~ áré á~llów~éd.]
 • [Ñó sí~gñs ó~f áñý~ sízé~ áré á~llów~éd.]

[*Pléá~sé Ñó~té – Pr~óhíb~ítéd~ ítém~s áré~ súbj~éct t~ó chá~ñgé p~ér ár~tíst~ réqú~ést)]

[Ágé R~éstr~íctí~óñs] 
[Gúés~ts 5 ýé~árs á~ñd ól~dér á~ré wé~lcóm~é, úñl~éss ó~thér~wísé~ spéc~ífíé~d. Évé~rýóñ~é ñéé~ds á t~ícké~t fór~ ádmí~ttáñ~cé.]

[Fóód~ + Bévé~rágé~] 
[Thós~é 21+ wít~h vál~íd ÍD~ cáñ p~úrch~ásé f~róm á~ sélé~ctíó~ñ óf b~éér, w~íñé á~ñd mí~xéd b~évér~ágés~. Wáté~r, sód~á áñd~ sñác~ks ár~é áls~ó ává~íláb~lé tó~ púrc~hásé~. Wé dó~ ñót á~ccép~t cás~h.]

[Phót~ógrá~phý]
[Próf~éssí~óñál~ cámé~rás (c~ámér~ás wí~th ré~móvá~blé l~éñsé~s) áré~ ÑÓT á~llów~éd.] 
[Ñóñ-p~rófé~ssíó~ñál c~ámér~ás ár~é áll~ówéd~ úñlé~ss th~é árt~íst h~ás á ñ~ó réc~órdí~ñg pó~lícý~.] 

Accesibilidad
[Pléá~sé ém~áíl ú~s át] enquire.theatre@acehotel.com [fór á~ñý qú~éstí~óñs r~égár~díñg~ Théá~tré á~ccés~síbí~lítý~, ór tó~ cóór~díñá~té wí~th th~é Bóx~ Óffí~cé ré~gárd~íñg á~ sérv~ícé á~ñímá~l.]

[Smók~íñg] 
[Thér~é ís á~ désí~gñát~éd sm~ókíñ~g séc~tíóñ~ íñ th~é fró~ñt óf~ thé T~héát~ré.]

[Íñs + Ó~úts]
[Thér~é ís ñ~ó ré-é~ñtrý~ álló~wéd.]

[Cásh~léss~ Véñú~é]
[Thé T~héát~ré át~ Ácé H~ótél~ ís á c~áshl~éss v~éñúé~. Wé dó~ ñót á~ccép~t cás~h. Wé á~ccép~t Vís~á, Más~térc~árd + Á~méx.]

[Párk~íñg]
[Súrr~óúñd~íñg L~óts: T~héré~ áré m~óré t~háñ 1,200 p~árkí~ñg sp~ácés~ áll w~íthí~ñ á fé~w bló~cks ó~f thé~ Théá~tré á~t vár~íéd c~ósts~. Thés~é lót~s áré~ úñáf~fílí~átéd~ wíth~ Ácé H~ótél~ DTLÁ~ + Thé T~héát~ré át~ Ácé H~ótél~.] 

[Públ~íc Tr~áñsp~órtá~tíóñ~]
[Ñéár~ést M~étró~ Stát~íóñ: 7t~h St/M~étró~ Céñt~ér. 660 S. F~ígúé~róá S~t. LÁ 90017.] 

[Éárp~lúgs~]
[Éárp~lúgs~ áré á~váíl~áblé~ úpóñ~ réqú~ést í~ñ thé~ Bóx Ó~ffíc~é.]

[Cóát~ chéc~k] 
[Wé dó~ ñót h~ávé á~ cóát~ chéc~k óñ s~íté.]

Our Vision

[Búílt íñ 1927 ás thé flágshíp móvíé pálácé fór Úñítéd Ártísts — thé mávéríck fílm stúdíó fóúñdéd bý Márý Píckfórd, Dóúglás Fáírbáñks, D.W Gríffíth áñd Chárlíé Cháplíñ — Thé Théátré át Ácé Hótél ís óúr lóvíñg réáñímátíóñ óf óñé óf thé cítý’s móst rémárkáblé géms. Ít’s á délícátélý réstóréd, 1,600-séát cáthédrál tó thé árts, wíth á thréé-stórý, 2,300 sqúáré fóót gráñd lóbbý, áñ órñáté ópéñ bálcóñý áñd á váúltéd céílíñg dóttéd wíth thóúsáñds óf mírrórs thát glímmér líké tíñý stárs.]

Since returning The Theatre to its storied splendor, we’ve played host to hundreds of meaningful, nearly sacred, wholly rock and roll experiences: large-scale concerts, major movie premieres, sold-out dance performances — if it fits inside the proscenium, we’ve probably presented it. Retrofitted with a state-of-the-art digital projection system and cinema sound, an independent, ultramodern live sound system, plus an elaborate contemporary stage lighting system, The Theatre at Ace Hotel is a radically inclusive stage fit for our heart’s royalty — artists, musicians, visionaries and cultural igniters.

[Híst~órý]

[Bróádwáý wás thé móvíé cápítál óf thé wórld íñ thé pré-tálkíé érá. Dúríñg thé Jázz Ágé, thé ñéóñ strétch óf thé Bróádwáý Théátér Dístríct ríváléd íts Ñéw Ýórk ñámésáké — á stríp whéré á dózéñ témplés óf cíñémá pláýéd hóst tó scrééñ stárléts áñd mátíñéé kíñgs, áñd fílm róýáltý prémíéréd théír látést rééls ñíghtlý tó áúdíéñcés óf thóúsáñds. Ít’s whéré, íñ 1927, á gróúp óf vísíóñárý ícóñóclásts fróm Hóllýwóód’s Góldéñ Ágé éréctéd thé hómé óf Úñítéd Ártísts, thé fílm stúdíó whósé ácúméñ áñd rébéllíóús íñgéñúítý hélpéd tó réshápé thé Ámérícáñ cíñémátíc láñdscápé.]

United Artists studio and theater was the vision of silent movie starlet Mary Pickford, who — together with Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin and DW Griffith — dreamt of forming an independent production house outside of the established Hollywood studio system. With the help of architect C. Howard Crane and Los Angeles architectural firm Walker & Eisen, the group erected the United Artists Theater and its adjacent tower — the tallest building in all of Los Angeles upon its completion.

[Thóúgh ít cháñgéd háñds fréqúéñtlý óvér thé fóllówíñg décádés, thé Úñítéd Ártísts Théátér stáýéd áctívé ás áñ árts véñúé úñtíl 1989, íñclúdíñg á lóñg stíñt ás á Spáñísh-láñgúágé móvíé hóúsé, áñd látér ás thé bróádcást síté fór téléváñgélíst Dr. Géñé Scótt. Fóllówíñg á métícúlóús réstórátíóñ óf thé théñ-vácáñt móvíé pálácé, Ácé cút thé ríbbóñ óñ Thé Théátré át Ácé Hótél íñ Fébrúárý óf 2014 — áñd wé’vé bééñ dóíñg óúr bést tó hóñór thé mávéríck spírít óf íts fóúñdérs évér síñcé.]

[Cóñt~áct T~hé Th~éátr~é Téá~m]

[Théré’s ñó óthér plácé líké thís íñ Lós Áñgélés. Fróm íts cíñémátíc légácý dówñ tó íts lást lávísh détáíl, Thé Théátré át Ácé Hótél ís á whóllý úñíqúé épícéñtér óf árt, cúltúré áñd lífé — áñ ópúléñt témplé tó thé thíñgs wé lívé fór. Thé Théátré ís á pérféct séttíñg fór scrééñíñgs, lívé shóws, wéddíñgs, méétíñgs, cócktáíl sóíréés, pródúct láúñchés, dáñcé pártíés áñd gálás.]

Capacidad

[Théá~tré S~éátí~ñg: 1,647 tó~tál – 825 ó~rché~strá~, 822 bálc~óñý
B~áñqú~ét Sé~átíñ~g: 140 íñ t~hé ló~bbý, 80 ó~ñ thé~ stág~é
Cóc~ktáí~l Réc~éptí~óñ: Úp~ tó 800]

[Émáí~l ús: é~ñqúí~ré.th~éátr~é@ácé~hóté~l.cóm~]

[Jóíñ~ Thé T~héát~ré lí~st fó~r séc~rét c~ódés~, spéc~íál é~véñt~s áñd~ bíg ñ~éws.]

Al hacer clic en el botón Registrarse, aceptas la Política de privacidad